"La qualitat mai és un accident; sempre és el resultat d'una alta intenció, un esforç sincer, una direcció intel·ligent i una execució hàbil; representa la sàvia elecció de moltes alternatives".William A. Foster.