Greenland. Naturland

La nova pista verda Greenland transcorre per 5 km amb un desnivell positiu de 377 metres. Podeu gaudir de l'itinerari amb girs progressius tenint en compte el desnivell i les especificitats naturals del traçat.