Disseny 

Dissenyar un recorregut o circuit per bicicleta requereix molta feina i atenció als detalls, i per aquest motiu creiem que és molt important treballar amb agents locals, organitzacions ciclistes i grups d'usuaris, per garantir que el trail sigui segur, sostenible i satisfà les necessitats de la comunitat.

Dissenyar un trail per a bicicletes requereix una planificació acurada, creativitat i atenció als detalls. 

  • Avaluació del terreny: abans de començar a dissenyar el sender, avaluem el terreny per tal d'entendre les característiques naturals. Tenint en compte el pendent, el tipus de sòl, la vegetació, el drenatge i qualsevol característica única, com ara afloraments de roques o encreuaments d'aigua. Sempre mirem de triar una ruta que aprofiti el terreny natural i minimitzi l'impacte ambiental.
  • Determinem la dificultat del camí: considerem l'ús previst del camí i el nivell d'habilitat dels ciclistes que l'utilitzaran. Per determinar el nivell de ruta, ens bassem en la normativa IMBA, el nostre dissenyador, Oscar Lacueva és el tècnic IMBA d'Andorra, assegurem doncs que el trail complirà la normativa i no s'hauran de fer modificacions un cop finalitzada la feina. Els factors que poden afectar el nivell de dificultat inclouen la longitud del camí, el desnivell, les característiques tècniques, la velocitat, quan lluny estem de rebre assitència, cobertura movil, fauna de la zona, etc.
  • Planifiquem la ruta, amb GPS o, si hem de fer un marcatge físic fem servir materials sostenibles i biodegradables. S'ha de tenir en compte el flux del camí i com es connectarà amb els senders i serveis existents. Planificar un disseny de senders sostenible evitant zones sensibles com els aiguamolls, minimitzant l'erosió i incorporant elements de drenatge.