Construcció i manteniment

Construcció

Construir un recorregut per bicicletes requereix una planificació, preparació i construcció acuradas per garantir que sigui segur i sostenible. Abans de començar a construir un trail, s'han d'obtenir els permisos i planificar la sostenibilitat. Evitar zones humides, minimitzar l'erosió i construir elements de drenatge, són alguns dels punts a tenir en compte per construir. 

La construcció pot ser manual o amb màquina.

Construcció manual, comencem fent la neteja del camí  de brolles i vegetació, un cop finaitzat comencen els treballs propiament de construcció amb eines manuals, pala, rasclet, tractel etc. Finalment afegim característiques naturals com roques i troncs per fer el camí més interessant i desafiant. 

Un cop completada la construcció toca provar el seu flux i nivell de dificultat, i en consequència fer els ajustos necessaris per assegurar-nos que sigui segur i divertit per als ciclistes de tots els nivells d'habilitat.

Construcció amb màquina, en aquest tipus de construcció els permisos son mes complicats, ja que es produeix una obertura de caixa amb una modificació important de la fisonomia de la muntanya. En recorreguts a dins de la muntanya, d'enduro o XC, normalment es treballa amb una màquina excavadora d'1 tona, una compactadora i la acabat manual, assegurant be els talusos i les inclinacions per evitar erosions del terreny. En construccions de bike park la maquinària a utilitzar és de més tonatge ja que l'amplada requerida és molt més gran.

Manteniment

 Els senders requereixen un manteniment continu per mantenir-se segurs i sostenibles. s'ha de comprovar regularment l'erosió, els arbres caiguts i altres perills. 

La nostra prioritat és sempre la seguretat a l'hora de construir una ruta de BTT. Construim recorreguts adequats al nivell d'habilitat dels corredors que que el faràn servir i implementem la senyalització necessaria per comunicar qualsevol perill o canvi en la dificultat del camí.